Todos as publicacións

Manual de teoría de la literatura

Cabo Aseguinolaza, Fernando - Rábade Villar, María do Cebreiro (2006)

Madrid: Castalia , 430 páxinas

Forma de citación:

Cabo Aseguinolaza, Fernando - Rábade Villar, María do Cebreiro: Manual de teoría de la literatura. Madrid: Castalia, 2006. 430 p.