Todos os proxectos

O problema da interpretación no pensamiento literario do século XX. Fontes e bases teóricas para unha hermenéutica construtiva

Comezo | Fin:

Financia: Ministerio de Educación e Ciencia

Código do proxecto: HUM2007-60313/FILO

Investigadora responsable: Sultana Wahnón Bensusan (Universidade de Granada)

Proxecto doutra Universidade Proxecto pechado

Compoñentes do equipo investigador: Robert Caner, Antonio Garrido Domínguez, Jesús González Maestro, Mª. Ángeles Hermosilla Álvarez, Jon Juaristi, María Isabel Navas Ocaña, José María Pozuelo Yvancos, Sultana Wahnón Bensusan, Mª. Teresa Vilariño Picos.