Todos os proxectos

Plurilingüismo e conciencia lingüística. Recursos educativos para o desenvolvemento da competencia intercultural

Comezo | Fin:

Financia: Xunta de Galicia, Consellería de Innovación e Industria

Código do proxecto: INCITE08PXIB400065PR

Investigadora responsable: María Teresa Díaz García (USC)

Proxecto doutra Universidade Proxecto pechado

Compoñentes do equipo investigador: Antonio Ovidio Carreira Montes, Arturo Casas Vales, José Luis Celeiro Álvarez, María Teresa Díaz García, Patricia Gamallo Lema, María del Carmen García Rodríguez, Moncho Iglesias Míguez, Inmaculada Más Álvarez, Rebeca Sampedro Cid, María do Carme Silva Domínguez, Luz Zas Varela.