Todos as publicacións

«World Poetry in a Socio-Political View»

Casas Vales, Arturo (2015)

Lukas, Liina e Talviste, Katre (eds.). Taming World Literature: In honorem Jüri Talvet

Tartu : University of Tartu Press - Interlitteraria.

Subliñas de investigación: A34. Socioloxía da literatura e da cultura;

Forma de citación:

Casas Vales, Arturo. «World Poetry in a Socio-Political View». En Lukas, Liina e Talviste, Katre (eds.). Taming World Literature: In honorem Jüri Talvet. Tartu: University of Tartu Press - Interlitteraria, 2015, 78-92.

Máis publicacións de: