Todos as publicacións

«Suxeito estético, suxeito político (Poesía e sabotaxe)»

Casas Vales, Arturo (2011)

Boletín da Real Academia Galega, 372 (Monográfico sobre Lois Pereiro): 17-36.

Ano: 2011

Subliñas de investigación: C13. Novas estéticas;

Url: http://webspersoais.usc.es/export9/sites/persoais/persoais/arturo.casas/DCG/Casas_Lois_Pereiro_BRAG_372.pdf

Arquivo

Bibliografía:

Boletín da Real Academia Galega, 372 (Monográfico sobre Lois Pereiro)

Forma de citación:

Casas Vales, Arturo. «Suxeito estético, suxeito político (Poesía e sabotaxe)». Boletín da Real Academia Galega, 372 (Monográfico sobre Lois Pereiro), 2011: 17-36. <http://webspersoais.usc.es/export9/sites/persoais/persoais/arturo.casas/DCG/Casas_Lois_Pereiro_BRAG_372.pdf>

Máis publicacións de: