Todos as publicacións

«Sobre o suposto dunha literatura mundial nun espazo público global. Avaliación desde o pensamento de Nancy Fraser»

Arturo Casas (2015)

Nieves Herrero, María Pilar Freire e Eulalia Agrelo (eds.). Novo espazo público: a emerxencia cultural,

Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Máis publicacións de: