Todos as publicacións

«Said Armesto, historiador comparatista da literatura galega medieval: descrición e análise crítica do programa presentado para a obtención da cátedra de Literatura galaico-portuguesa na Universidade Central (Madrid, 1914)»

Casas Vales, Arturo (2015)

Villanueva, Carlos; Beramendi, Justo; García Martínez, Carlos; Santos Zas, Margarita (eds.). Víctor Said Armesto e o seu tempo: perspectivas críticas

A Coruña : Fundación Barrié, Museo do Pobo Galego e Deputación de Pontevedra.

Subliñas de investigación: B22. Historia literaria comparada; B21. Teorías da historia literaria;

Forma de citación:

Casas Vales, Arturo. «Said Armesto, historiador comparatista da literatura galega medieval: descrición e análise crítica do programa presentado para a obtención da cátedra de Literatura galaico-portuguesa na Universidade Central (Madrid, 1914)». En Villanueva, Carlos; Beramendi, Justo; García Martínez, Carlos; Santos Zas, Margarita (eds.). Víctor Said Armesto e o seu tempo: perspectivas críticas. A Coruña: Fundación Barrié, Museo do Pobo Galego e Deputación de Pontevedra, 2015, 623-647.

Máis publicacións de: