Todos as publicacións

«Palabra allea, conflito social e paratopías do autor na poesía. Aplicacións a un libro de Emilio Araúxo con Isolina Pumar»

Arturo Casas (2021)

Marta Neira Rodríguez e Armando Requeixo (eds.). Verbas amigas. Estudos en homenaxe a Blanca Ana Roig Rechou

Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades - Xunta de Galicia.

Máis publicacións de: