Todos as publicacións

«Fundamentos de tipoloxía discursiva»

Rodríguez Fontela, Ángeles (2004)

Casas Vales, Arturo (coord.). Elementos de Crítica literaria

Vigo: Xerais.

Bibliografía:

Rodríguez Fontela, Ángeles: «Fundamentos de tipoloxía discursiva». En Casas Vales, Arturo (coord.): Elementos de Crítica literaria. Vigo: Xerais, 2004: 207-263. 

Forma de citación:

Rodríguez Fontela, Ángeles: «Fundamentos de tipoloxía discursiva». En Casas Vales, Arturo (coord.): Elementos de Crítica literaria. Vigo: Xerais, 2004: 207-263.