Todos as publicacións

«Trans-arquitecturas, E-cartografías, Ciber-textos»

Vilariño Picos, María Teresa (2011)

Lourenço, António Apolinário; Manuel Silvestre, Osvaldo (eds.). Literatura, espaço, cartografias

Coimbra: Centro de Literatura Portuguesa (Universidade de Coimbra).

Subliñas de investigación: C11. Cibercultura e ciberliteratura: fundamentación teórica e aplicacións ; B12. Cartografías da ficción;

Forma de citación:

Vilariño Picos, María Teresa. «Trans-arquitecturas, E-cartografías, Ciber-textos». En Lourenço, António Apolinário - Manuel Silvestre, Osvaldo (eds.). Literatura, Espaço, Cartografias. Coimbra: Centro de Literatura portuguesa (Universidade de Coimbra), 2011, 319-337.

Máis publicacións de: