Todos as publicacións

Textos a escape. A literatura e a cultura na era dixital

Vilariño Picos, María Teresa (ed.) (2011)

Subliñas de investigación: C11. Cibercultura e ciberliteratura: fundamentación teórica e aplicacións ;

Url: http://www.usc.es/revistas/index.php/bgl/issue/view/225

Bibliografía:

Monografía de Boletín Galego de Literatura, 46

Forma de citación:

Vilariño Picos, María Teresa. Textos a escape. A literatura e a cultura na era dixital. Monografía de Boletín Galego de Literatura, 46, 2011. <http://www.usc.es/revistas/index.php/bgl/issue/view/225>

Máis publicacións de: