Todos as publicacións

«Talking Technologies: Digital Poetry Meets Orality»

Vilariño Picos, María Teresa

Chamberlain, D. (ed.). Or Words to That Effect: Orality and the Writing of Literary History

Subliñas de investigación: C31. Oralidades; C11. Cibercultura e ciberliteratura: fundamentación teórica e aplicacións ;

Bibliografía:

Vilariño Picos, María Teresa. «Talking Technologies: Digital Poetry Meets Orality». En Chamberlain, Daniel F (ed.). Or Words to That Effect: Orality and the Writing of Literary History. Amsterdam - Filadelfia: John Benjamins, 2016.

Forma de citación:

Vilariño Picos, María Teresa. «Talking Technologies: Digital Poetry Meets Orality». En Chamberlain, Daniel F (ed.). Or Words to That Effect: Orality and the Writing of Literary History. Amsterdam - Filadelfia: John Benjamins, 2016.

Máis publicacións de: