Todos as publicacións

«Re-implacement. The Metamorphosis of literary space in the Cyber-Cities»

Vilariño Picos, María Teresa (2012)

Revista de Estudos Literários, Volume 2: A Literatura no Século XXI: 277-296.

Ano: 2012

Editorial: Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra

Editado en: Coimbra

Subliñas de investigación: C11. Cibercultura e ciberliteratura: fundamentación teórica e aplicacións ;

Bibliografía:

Revista de Estudos Literários, Volume 2: A Literatura no Século XXI

Forma de citación:

Vilariño Picos, María Teresa. «Re-implacement. The Metamorphosis of literary space in the Cyber-Cities».Revista de Estudos Literários, Volume 2: A Literatura no Século XXI, Coimbra: Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra, 2012, 277-296.

Máis publicacións de: