Todos as publicacións

«Performativity in medieval literary studies: a review on gestures»

Pereira Domínguez, Laura (2017)

Ano: 2017

Subliñas de investigación: C33. Performance: corpo e espazo;

Congreso «Critical Theory in the Humanities: Resonances of the Work of Judith Butler». 5-7 de abril de 2017, Vrije Universiteit Amsterdam (Holanda). 

Forma de citación:

Pereira Domínguez, Laura. «Performativity in medieval literary studies: a review on gestures». Congreso «Critical Theory in the Humanities: Resonances of the Work of Judith Butler». 5-7 de abril de 2017, Vrije Universiteit Amsterdam (Holanda). 

Máis publicacións de: