Todos as publicacións

«La música en Ronsel»

Alonso Pérez, Silvia (2009)

Alonso Girgado, L; Aval Santorum; E.; Cillero Prieto, A. (eds.) . Ronsel. Novas perspectivas críticas

Lugo: Concellería de Cultura.

Subliñas de investigación: C22. Literatura e estudos musicais;

Forma de citación:

Alonso Pérez Silvia: «La música en Ronsel». En Alonso Girgado, L; Aval Santorum; E.; Cillero Prieto, A. (eds.): Ronsel. Novas perspectivas críticas. Lugo: Concellería de Cultura, 2009: 55-63. 

Máis publicacións de: