Todos as publicacións

«La Hermenéutica constructiva en/del ciberespacio: De William Gibson a Roman Ingarden»

Vilariño Picos, María Teresa (2011)

Ámbitos. Revista de Estudios de Ciencias sociales y Humanidades, 25: 87-98.

Ano: 2011

Subliñas de investigación: C11. Cibercultura e ciberliteratura: fundamentación teórica e aplicacións ;

Url: http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/6637/ambitos_%20n_%2025_7.pdf?sequence=1

Bibliografía:

Ámbitos. Revista de Estudios de Ciencias sociales y Humanidades, 25

Forma de citación:

Vilariño Picos, María Teresa. «La Hermenéutica constructiva en/del ciberespacio: De William Gibson a Roman Ingarden». Ámbitos. Revista de Estudios de Ciencias sociales y Humanidades, 25, 2011: 87-98. <http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/6637/ambitos_%20n_%2025_7.pdf?sequence=1>

Máis publicacións de: