Todos as publicacións

«Introdución»

Vilariño Picos, María Teresa (2011)

Vilariño Picos, María Teresa (ed.). Textos a escape. A literatura e a cultura na era dixital

Subliñas de investigación: C11. Cibercultura e ciberliteratura: fundamentación teórica e aplicacións ;

Url: http://www.usc.es/revistas/index.php/bgl/article/view/1802/1723

Forma de citación:

Vilariño Picos, María Teresa (2011). «Introdución». En Vilariño Picos, María Teresa (ed.). Textos a escape. A literatura e a cultura na era dixital. Monografía de Boletín Galego de Literatura, 2011, 15-21. <http://www.usc.es/revistas/index.php/bgl/article/view/1802/1723>

Máis publicacións de: