Todos as publicacións

«Interliterariedad, semiosfera y literatura nacional»

Alonso Pérez, Silvia (2004)

Abuín González, Anxo - Tarrío Varela, Anxo (eds.). Bases metodolóxicas para unha historia comparada das literaturas da Península Ibérica

Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Subliñas de investigación: B22. Historia literaria comparada; B21. Teorías da historia literaria;

Forma de citación:

Alonso Pérez, Silvia: «Interliterariedad, semiosfera y literatura nacional». En Abuín González, Anxo - Tarrío Varela, Anxo (eds.): Bases metodolóxicas para unha historia comparada das literaturas da Península Ibérica. Santiago: Universidade de Santiago, 2004: 211-223. 

Máis publicacións de: