Todos as publicacións

«Fragmentación, espacio y ciberpoesía»

Vilariño Picos, María Teresa (2008)

Romero López, Dolores; Sanz Cabrerizo, Amelia (coords.). Del texto al hipermedia

Barcelona: Anthropos.

Subliñas de investigación: C14. Multimedia e transmedialidade; C11. Cibercultura e ciberliteratura: fundamentación teórica e aplicacións ;

Forma de citación:

Vilariño Picos, María Teresa. «Fragmentación, espacio y ciberpoesía». En Romero López, Dolores; Sanz Cabrerizo, Amelia (coords.). Del texto al hipermedia. Barcelona: Anthropos, 2008, 228-242.

Máis publicacións de: