Todos as publicacións

«Espacio..., Ciberespacio... y... Literatura…»

Vilariño Picos, María Teresa (2011)

Montesa, Salvador (ed.). Literatura e Internet. Nuevos textos, nuevos lectores

Málaga: Universidad de Málaga.

Subliñas de investigación: C11. Cibercultura e ciberliteratura: fundamentación teórica e aplicacións ;

Forma de citación:

Vilariño Picos, María Teresa. «Espacio..., Ciberespacio... y... Literatura….». En Montesa, Salvador  (ed.). Literatura e Internet. Nuevos textos, nuevos lectores. Málaga: Universidad de Málaga, 2011, 131-146.

Máis publicacións de: