Todos as publicacións

Dicionario de termos literarios (I-M)

Equipo Glifo (Anxo Tarrío Varela, Fernando Cabo Aseguinolaza, Blanca-Ana Roig Rechou, Arturo Casas, Anxo Abuín González, Darío Villanueva) (2020)

Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades - Xunta de Galicia

Subliñas de investigación: A1.2. Estudos literarios e disciplinariedade; A13. Análise, crítica e interpretación literaria; B21. Teorías da historia literaria; B22. Historia literaria comparada;

ISBN: ISBN 978-84-453-5363-9

Url: https://libraria.xunta.gal/es/dicionario-de-termos-literarios-i-m

O Dicionario de termos literarios está elaborado polo Equipo Glifo (Grupo Compostelán de Investigacións Semióticas e Literarias) e forma parte do proxecto “Dicionarios de Literatura” do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Do mesmo xeito que nos dous volumes anteriores, recóllense definicións de termos do ámbito da retórica, da historia, da crítica, da narratoloxía, da semiótica, da hermeneútica, etc. acompañadas de exemplos pertencentes ao corpus literario galego desde a Idade Media ata a actualidade.

Forma de citación:

Dicionario de termos literarios (I-M), Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades - Xunta de Galicia, 2020. Autoría conxunta do Equipo Glifo (Anxo Tarrío Varela, Fernando Cabo Aseguinolaza, Blanca-Ana Roig Rechou, Arturo Casas, Anxo Abuín González, Darío Villanueva). 832 p. ISBN 978-84-453-5363-9.