Todos as publicacións

«De la poética del videojuego a los mundos habitados Muds»

Vilariño Picos, María Teresa (2008)

Tortosa, Virgilo. De la poética del texto al hipertexto

Alacante: Servizo de Publicacións da Universidade de Alicante.

Subliñas de investigación: C24. Narrativas interactivas e videoxogos;

Forma de citación:

Vilariño Picos, María Teresa. «De la poética del videojuego a los mundos habitados Muds». En Tortosa, Virgilo (ed.). De la poética del texto al hipertexto. Alicante: Servizo de Publicacións da Universidade de Alicante, 2008, 361-385.

Máis publicacións de: