Todos as publicacións

«Ciudad y Trans-Urbanismo en los espacios virtuales»

Vilariño Picos, María Teresa (2013)

Gómez-Montero, Javier et al.. Urbes Europaeae II. Ciudades europeas, imaginarios culturales ante la globalización

Kiel: Verlag Ludwig.

Subliñas de investigación: C12. Realidade virtual, realidade aumentada e intelixencia artificial; B33. Cultura de masas e globalización; B31. Literatura europea; B11. Literatura e cidade. Arquitectura e espazos públicos;

Forma de citación:

Vilariño Picos, María Teresa. «Ciudad y Trans-Urbanismo en los espacios virtuales». En Gómez-Montero, Javier et alUrbes Europaeae II. Ciudades europeas, imaginarios culturales ante la globalización. Kiel: Verlag Ludwig, 2013, 303-314.

Máis publicacións de: