Todos as publicacións

«Bibliografía»

Vilariño Picos, María Teresa (2006)

Abuín González, Ángel E.; Vilariño Picos, Mª. Teresa (eds.). Teoría del hipertexto. La literatura en la era electrónica

Madrid: Arco/Libros - La Muralla.

Subliñas de investigación: C12. Realidade virtual, realidade aumentada e intelixencia artificial; C11. Cibercultura e ciberliteratura: fundamentación teórica e aplicacións ;

Forma de citación:

Vilariño Picos, María Teresa. «Bibliografía». En Abuín González, Ángel E.; Vilariño Picos, Mª. Teresa (eds.). Teoría del hipertexto. La literatura en la era electrónica. Madrid: Arco/Libros - Muralla, 2006, 301-316.

Máis publicacións de: