Todos as publicacións

«A poesía dixital cítase coa oralidade »

Vilariño Picos, María Teresa (2011)

Vilariño Picos, María Teresa (ed.). Textos a escape. A literatura e a cultura na era dixital

Subliñas de investigación: C31. Oralidades; C11. Cibercultura e ciberliteratura: fundamentación teórica e aplicacións ;

Url: http://www.usc.es/revistas/index.php/bgl/article/view/1827/1747

Forma de citación:

Vilariño Picos, María Teresa (2011). «A poesía dixital cítase coa oralidade». En Vilariño Picos, María Teresa (ed.). Textos a escape. A literatura e a cultura na era dixital. Monografía de Boletín Galego de Literatura, 2011, 299-309. <http://www.usc.es/revistas/index.php/bgl/article/view/1827/1747>

Máis publicacións de: