Todos os proxectos

Narrativas cruzadas: hibridación, transmedia e performatividade na era dixital

Comezo | Fin:

Financia: Ministerio de Economía e Competitividade

Código do proxecto:

Investigadora responsable: Anxo Abuín González

Proxecto doutra Universidade Proxecto pechado

Componentes do equipo investigador: Ángel Abuín González, Mª. Teresa Vilariño Picos, Alba Méndez, Andrea Álvarez Pino, María Yáñez, Xosé Nogueira, Germán Sierra.